Platforma redakcyjno-wydawnicza | Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Platforma Redakcyjno-Wydawnicza

⌂ Strona główna

      Obsługiwane redakcje:

Rejestracja


Proces zakładania/rejestracji nowych kont na platformie redakcyjno-wydawniczej www.edytor.umlub.pl został zablokowany.

Redakcje czasopism naukowych rozpoczęły prace na nowej platformie redakcyjnej dostepnej pod adresem:


Login: *
 

Od 3 do 20 znaków. Bez polskich liter, znaków: [ ] | ; , $ \ < > ' oraz spacji.

Hasło: *
 

Bezpieczne hasło od 6 do 20 znaków. Bez polskich liter, spacji.

Potwierdź hasło: *
E-mail: *
Potwierdź
e-mail: *
Imię: *
Nazwisko: *
Platforma Redakcyjno-Wydawnicza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie korzysta z plików "cookies". Pozwalają one Użytkownikom na bezpieczne i prawidłowe korzystanie z jej zasobów.
Pliki "cookies" umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce Użytkownika.
Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Dowiedz się więcej o cookies...


Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, NIP 712-010-69-11, REGON 000288710 (dalej: UM) jako administrator danych osobowych (ADO) informuje, że dane zgromadzone poprzez Platformę Redakcyjno-Wydawniczą UM w Lublinie będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego procesu wydawniczego nadesłanych artykułów naukowych.

Dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO), czyli w związku z faktem zachowania prawidłowego procesu wydawniczego, w szczególności w celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresach dopuszczalnych przepisami prawa lub przewidzianych unormowaniami wewnętrznymi ADO.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych, czyli do prawidłowej realizacji umowy wydawniczej. ADO informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

ADO wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: abi@umlub.pl


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych na Platformie Redakcyjno-Wydawniczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz na używanie plików "cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki internetowej.
   

www.umlub.pl | www.bip.umlub.pl | www.wydawnictwo.umlub.pl Projekt, wykonanie, administracja: Marcin Kowalik

© 2014-2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.